Plannen voor feestjaar 2020 in Veenendaal

In 2020 is het precies 60 jaar geleden dat Stichts en Gelders Veenendaal werden samengevoegd. Museum Veenendaal is de aanjager van een plan om dit feit in 2020 het hele jaar door te vieren met een serie van activiteiten en een tentoonstelling. Het project heeft de naam ‘Veenendaal Verenigd/t’. Inmiddels zijn er twee breed samengestelde werkgroepen actief. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de plannen deze week naar buiten gebracht. Mensen en organisaties die willen meedenken of mee-organiseren zijn van harte welkom en kunnen via het museum contact opnemen met Theo van Hardeveld, voorzitter. Lees meer