Opvolgers Veenraadschap openen nieuwe tentoonstelling

Op vrijdag 20 september 2019 hebben beide ‘opvolgers’ van het historische Veenraadraadschap de nieuwe tijdelijke tentoonstelling ‘Veenraadschap aan het roer’ in Museum Veenendaal officieel geopend. Namens het Waterschap Vallei en Veluwe hield loco-dijkgraaf Frans ter Maten een levendig betoog over de overname van de  taken op het gebied van waterbeheer, tegenwoordig uitgebreid met waterzuivering. Wethouder Dylan Lochtenberg van de gemeente Veenendaal, ging in op de overname van de bestuurlijke taken van het Veenraadschap. Hij illustreerde de link met het Veenraadschap door de overeenkomsten in de wapens van het Veenraadschap en de gemeente Veenendaal te benoemen. Zij onthulden vervolgens gezamenlijk twee topstukken uit de tentoonstelling, te weten het contract van de ‘Vlaamse Compagnie der Moeren’, een bruikleen van het Rijksarchief in Brussel, en de voorstudie van het schilderij ‘Ochtendstemming’ van P.J.C. Gabriël, een bruikleen van het Rijksmuseum Amsterdam.

erg en loco-dijkgraaf Frans ter Maten onthullen voorstudie P.J.C. Gabriël

Het in 1546 opgerichte Veenraadschap heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van de gemeente Veenendaal en de regio. De Veengenoten stonden niet alleen aan het roer van de turfwinning met de zorg voor een goede afwatering, maar stichtten ook een woongemeenschap en organiseerden het burgerlijk bestuur en het geestelijk leven. Deze boeiende geschiedenis wordt verbeeld aan de hand van een aantal unieke objecten, in bruikleen verkregen van archieven en musea uit binnen- en buitenland. De tentoonstelling is te zien tot en met 23 november 2019.