Datum/Tijd
24/09/2022 - 14/01/2023
Hele dag


“Het DNA van Veenendaal onthuld” Museum Veenendaal en de Turfweide gaan een unieke samenwerking aan; stad en natuur komen samen.

 

Museum Veenendaal tentoonstelling “Mysteries van het veen” – Dioni ten Busschen

De veengronden verbergen eeuwen aan mysteries. Vanaf de prehistorie tot na de Middeleeuwen voelden mensen ontzag voor de veengronden. Hier huisden namelijk de goden en geesten die men maar beter gunstig kon stemmen. De voorwerpen en lichamen die eeuwen later gevonden werden tijdens de turfwinning zijn daar ook niet per toeval terecht gekomen, maar zijn ritueel geofferd.

Niet alleen veengronden/moerassen verbergen mysteries maar ook het veen als materiaal bevat veel bijzondere eigenschappen. Zo kan één cel van het veenmos tot wel 20 keer zijn volume aan water opnemen, is het in gedroogde vorm(turf) brandbaar en geeft het meer warmte af dan hout. Je kan er actieve kool van maken die goed is voor medicijnen (norit) en filters voor de zuivering van lucht en water. Kunstenares Dioni ten Busschen maakt van dit veen kunst en gebruikt het om wanden mee te stuken.

Dioni ten Busschen werkt sinds 1982 als beeldend kunstenaar en is gespecialiseerd in portretten en schilderijen in opdracht. Sinds 2010 is Dioni gefascineerd door het materiaal veen/turf en de natuur in de veengronden. Het beheersen van deze veen-substantie was voor haar een uitdaging. Nog nooit eerder is veen op deze manier gebruikt. Zo maakt Dioni sculpturen, schilderijen, aquarellen, objecten, meubels en wandbekleding van dit materiaal. De natuurlijke omgeving van het veen inspireert de keuze van haar onderwerpen. Tevens heeft Dioni een vaste tentoonstelling in de  Peatart Gallery, Kerkstraat 76 in Amsterdam.

Vanaf 24 september 2022 t/m 14 januari 2023 zal de tentoonstelling “Mysteries van het veen” van kunstenares Dioni ten Busschen te bewonderen zijn in Museum Veenendaal. Aansluitend hierop zullen diverse activiteiten georganiseerd worden. Houd onze website en sociale mediakanalen in de gaten voor meer informatie.

 

Opening Turfweide Veenendaal

Voorafgaand aan de tentoonstelling “Mysteries van het veen”, zal op 23 september 2022 ook de officiële, besloten, opening van de Turfweide plaatsvinden. Een bijzonder moment voor Veenendaal omdat het de geschiedenis, de naam en het verhaal van onze plaatsnaam in zich draagt (‘het DNA van Veenendaal’). Het veenlandschap zorgde voor de turfontginning; de toenmalige brandstof die tot over onze landsgrens vervoerd én gebruikt werd voor productie en verwarming. Met participatie van de omwonenden; medewerking van de gemeente Veenendaal en subsidie van Leader Utrecht Oost (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) is een voormalig maisveld door professionele uitvoerende partijen ‘omgetoverd’ in een aansprekend natuur/ cultuurlandschap.

Het 500e geboortejaar van Antwerpenaar Gilbert van Schoonbeke (1519-1556) heeft aanleiding gegeven om initiatieven te ontwikkelen waarbij duurzame initiatieven en het verbinden van Veenendalers met elkaar en anderen centraal staan. De vervening in het landschap en de daaruit ontstane turfontwikkeling van Veenendaal in de 16e eeuw was daarvoor dé inspiratiebron om in juni 2020 de Stichting Turfweide Veenendaal op te richten. Doel hiervan: Realisatie en exploitatie van de Turfweide (prijswinnend ontwerp van Bureau Omgeving uit het Gilbertjaar Veenendaal/ 2019)

De Turfweide aan de oostzijde van de Slaperdijk laat de betekenis en waarden zien van een oorspronkelijk (cultuur)landschap; het verhaal en de ontstaansgeschiedenis van een toenmalig dorp. Op fiets en loopafstand van elke inwoner en daarbij gelegenheid gevend om de betekenis en ligging van de aangrenzende Grebbelinie en Roode Haan nadrukkelijk in beeld te brengen. Verbindingen leggen tussen ‘Natuur en Stad’, en daarin kennis en informatie overdragen. Het levert een bijdrage aan een groene en gezonde leefomgeving en betrekt toekomstige generaties bij de geschiedenis en natuur van Veenendaal.

Stichting Turfweide Veenendaal heeft met de nieuwe eigenaar van de grond – Tomorrow – een gebruikersovereenkomst getekend waarin de exploitatie en het meerjarig onderhoud is vastgelegd. Buurtbelang Slaperdijk behartigt de belangen van de direct omwonenden en is nauw betrokken geweest bij de verdere totstandkoming hiervan. Het onderhoud zal deels door professionele partijen worden uitgevoerd (maaien en oeverbescherming) maar voor een ander deel door vrijwilligers van IVN en betrokken buurtbewoners.

Meer info over Stichting Turfweide vindt u hier.