Datum/Tijd
07/12/2019 - 14/03/2020
Hele dag

Locatie
Museum Veenendaal


De tijdelijke expositie ‘Hoog water in de Gelderse Vallei’ gaat dieper in op het belang van een goede waterhuishouding in en rond Veenendaal. De lokale watersnoodramp in 1855 is als aanknopingspunt gebruikt om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. De kwetsbare ligging van Veenendaal wordt veroorzaakt door de geografische ligging en de grootschalige turfwinning in de vroegere tijden. In de expositie komen de Grebbedijk, de Grift en het Valleikanaal aan bod. daarnaast wordt er ingespeeld op de gevolgen van een veranderend klimaat.

De dijkdoorbraak

De dijkdoorbraak van 1855 wordt in beeld gebracht door middel van schilderijen, een animatiefilm en afbeeldingen van de gebouwen waar de Veense evacués werden opgevangen. Aan de hand van de projecten voor de dijkversterking van de Grebbedijk en de inrichting van wateropvanggebieden bij de Binnenveldse Hooilanden wordt de huidige rol van het huidige Waterschap Vallei en Veluwe op het gebied van waterbeheer toegelicht.

De dijkdoorbraak in de Grebbedijk op 5 maart 1855. Geschilderd door Johannes Hilverdink. Dit is een bruikleen van Simonis en Buunk. 

Het topstuk van de expositie

Het topstuk van de expositie is de hensbeker uit het begin van de 18e eeuw. Toen de Slaperdijk in 1653 voltooid was, werd het College tot Directie van de Slaperdijk opgericht. Het waterschap van de Slaperdijk (College tot Directie van de Slaperdijk, 1653) gaf Justus van Broeckhuysen de opdracht een gedetailleerde kaart van de Slaperdijk te maken. De kaart werd in 1705 gepubliceerd. Dit was mogelijk de aanleiding voor de bestelling van het glas door het waterschap.

Deze bokaal werd bij bijzondere gelegenheden gebruikt door bestuursleden om samen het glas te heffen. Deze bokaal werd in bruikleen gegeven door het Waterschap Vallei en Veluwe.

Lespakket voor groep 7/8

​Leerlingen van groep 7/8 gaan zich in de watersnoodramp van 1855  verdiepen d.m.v. 2 lessen in de klas en een bezoek aan het Museum en het Gemeentearchief. ​Kosten € 3,50 per leerling. Reserveer snel via www.schoolencultuurveenendaal.nl

Deze expositie is mede mogelijk gemaakt door Waterschap Vallei en Veluwe.

 

Tickets kopen?