Datum/Tijd
07/12/2019 - 14/03/2020
Hele dag

Locatie
Museum Veenendaal


De tijdelijke expositie ‘Hoog water in de Gelderse Vallei’ gaat dieper in op het belang van een goede waterhuishouding in en rond Veenendaal. De lokale watersnoodramp in 1855 is als aanknopingspunt gebruikt om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. De kwetsbare ligging van Veenendaal wordt veroorzaakt door de geografische ligging en de grootschalige turfwinning in de vroegere tijden. In de expositie kom de Grebbedijk, de Grift en het Valleikanaal aan bod. daarnaast wordt er ingespeeld op de gevolgen van een veranderend klimaat.

De dijkdoorbraak

De dijkdoorbraak van 1855 wordt in beeld gebracht door middel van schilderijen, een animatiefilm en afbeeldingen van de gebouwen waar de Veense evacués werden opgevangen. Aan de hand van de projecten voor de dijkverzwaring van de Grebbedijk en de inrichting van wateropvanggebieden bij de Binnenveldse Hooilanden wordt de huidige rol van het huidige Waterschap Vallei en Veluwe op het gebied van waterbeheer toegelicht.

De dijkdoorbraak in de Grebbedijk op 5 maart 1855. Geschilderd door Johannes Hilverdink. Dit is een bruikleen van Simonis en Buunk. 

Het topstuk van de expositie

Het topstuk van de expositie is de zilveren inktpot. Deze werd in 1856 geschonken aan de commissaris van de koning, de heer Heemstra. Hij bedacht het noodplan voor de opvang van de noodlijdende Veenendalers.

Deze expositie is mede mogelijk gemaakt door Waterschap Vallei en Veluwe.

 

Tickets kopen?