Aankoop turfprenten Paul Hageman

Op 17 december heeft Theo van Hardeveld namens het bestuur de koopovereenkomst met Paul Hageman ondertekend, waarmee onze collectie is uitgebreid met een belangrijke serie prenten betreffende turf en turfwinning. Het aankopen van deze serie prenten van bekende kunstenaars uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw betekent een kunsthistorische verrijking van onze collectie. Steeds weer zullen bij het onderwerp ‘turfwinning’ een aantal prenten in wisselende samenstelling worden tentoongesteld.

Paul Hageman is blij dat Museum Veenendaal deze collectie heeft aangekocht. Zo blijft de collectie behouden voor Veenendaal en het nageslacht.  

Veenendaal is ontstaan dankzij de turfwinning. De ontginning van het laagveen werd gestart in de zestiende eeuw en duurde tot aan de tweede decennia van de twintigste eeuw. Hoe meer turf er werd gestoken, hoe bedrijviger het werd in Veenendaal. Daarmee groeide ook de omvang van de plaats. Er ontstonden ook vaarten om de brandstof af te voeren.

Het turfsteken is onlosbaar verbonden met de ontstaansgeschiedenis van Veenendaal en daarom een van onze pijlers in de collectie.