webcreation: Free Design

Educatie

Kom met je klas naar het museum voor een rondleiding of om aan een leuk project te werken.

Kosten rondleiding
Schoolgroep van de Basisschool is € 1,-- per leerling
Voortgezet Onderwijs is € 2,-- per leerling.
Leerkrachten en begeleiders: gratis.

Afvalschatten (groep 5)

foto SanneEducatieproject ‘Afvalschatten’ is voor de basisschoolleerlingen van groep 5 ontwikkeld door Sanne Heymann in opdracht van School en Cultuur Veenendaal.

Lees meer...

Op stap met Jet en Jan, Jong in 1910 (groep 5/6)

Educatief project Vondst in de kassaOp stap met Jet en Jan bestaat uit enkele voorbereidingslessen, een bezoek aan het museum en enkele verwerkingslessen. Een verhaal dat de leerkracht op school voorleest vormt de rode draad. De kinderen maken kennis met Jet en Jan, twee kinderen van negen en tien jaar die wonen in dezelfde plaats als de leerlingen die het project uitvoeren.

Lees meer...

1855 Watersnood in Veenendaal (gr. 7)

In de geschiedenis van Veenendaal wordt 1855 gezien als ‘het’ rampjaar. In dit jaar heeft een watersnoodramp gezorgd voor veel schade, verwoesting en zelfs een aantal verdrinkingen. In Veenendaal kwam het water wel twee meter hoog te staan. Het plaatsvinden van deze ramp heeft alles te maken met de geografische ligging van Veenendaal en de turfwinning.

Lees meer...

Wol-en textielfabrieken in Veenendaal (groep 7/8)

In de geschiedenismethoden gaat het bij het onderwerp Industrialisatie vaak over de industrie in Engeland of, waar het om textiel gaat, over de industrie in Twente. Door dit project ontdekken de leerlingen dat ook in Veenendaal tijdens en na de industrialisatie veel wol- en textielfabrieken ontstonden. Ook zullen zij ontdekken, wat het was om als kind te moeten werken in deze fabrieken.

Lees meer...

Is het Schaap de Sigaar? ( VO1 )

140617 105642 Het schaapHet regionaal erfgoedproject 'Is het Schaap de Sigaar' is een vakoverstijgend project voor de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. De historische, sociale en economische verwevenheid van Amerongen en Veenendaal worden tijdens het project op allerlei manieren belicht.

Lees meer...

De Tweede Wereldoorlog dichterbij (havo/vwo 3)

Historisch onderzoek naar WOII in je eigen omgeving: leerlingen bestuderen aan de hand van thema's als dagelijks leven, evacuatie, Jodenvervolging en verzet bronnen in het gemeentearchief en/of museum. Zo komt de Tweede Wereldoorlog letterlijk dichterbij.

Lees meer...

Geschiedenis lokaal Utrecht WOI

Educatie WOI voor webDoe je vmbo, havo of vwo? En wil je sporen van de Eerste Wereldoorlog in je eigen omgeving ontdekken? Kom dan naar Museum Veenendaal! We hebben een vaste expositie over de geschiedenis van Veenendaal waarin enkele objecten uit de Eerste Wereldoorlog te zien zijn.

Dichtbij jou in de buurt is nog meer te ontdekken: kijk op http://www.geschiedenislokaalutrechtwo1.nl/plaatsen-van-herinnering/